Mål 5

Opinion

… är en profetisk röst i samhället.

Equmeniakyrkan vill vara en profetisk röst i samhället, tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och vara en efterfrågad röst i tro, livsåskådning och samhällsfrågor. Därför vill vi:

~ 30

Målet var 10 debattartiklar i aktuella frågor.

Equmeniakyrkan har nämnts i ca 30 artiklar, många i samband med politikerutfrågningarna i Vårgårda eller konvertituppropet. Ett antal i samverkan med SKR. Alla har inte varit debattartiklar.

Vårgårda möte

Mitt under slutspurten av valkampanjerna 2018 kom Sveriges partiledare till Vårgårda och samtalade om politik och framtidsfrågor för Sverige och världen. Alla större svenska morgontidningar och tv-kanaler uppmärksammade utfrågningarna. Även Financial Times gjorde ett längre reportage.

Arrangemanget är en tradition sedan 1968 då Missionsförbundet började inbjuda partiledare till samtal. Vårgårda Möte har sedan blivit en omistlig del av valåret och arrangeras av Equmeniakyrkan i Vårgårdabygden. Flera hundra frivilliga från församlingarna där gör detta möjligt. Under Vårgårda Möte 2018 fanns dessutom, utöver utfrågningarna, ett gediget program.

Foton Vårgårda möte

Politiksamtal i församlingar

Inför valet 2018 samverkade Equmeniakyrkan, Equmenia, Diakonia, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda kring att skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först och för att uppmuntra till samtal om värderingar och människosyn. Ett antal valambassadörer utbildades som tillsammans med många församlingar genomförde samtal med lokala politiker och riksdagsledamöter. Ett stående inslag var föreställningen Mod och Motstånd – om fem människorättsförsvarare som fått betala ett högt pris för sin kamp för en rättvisare värld.

Opinionsbildning

Equmeniakyrkan har varit aktiv i opinionsbildning vilket oftast skett i samverkan med andra kyrkor via Sveriges Kristna Råd (SKR). Det har bl a handlat om möten med migrationspolitiska företrädare inför valet, utbildning i kristen tro för Migrationsverkets personal, debattartiklar om möjlighet till familjeåterförening, stopp av utvisningar till Afghanistan m m.

Juluppropet

Årsskiftet 2016/2017 deltog Equmeniakyrkan i Juluppropet som lanserades av SKRs styrelse. Namninsamlingen uppmanade regeringen till en humanare flyktingpolitik och skrevs under av över 80 000 personer (inklusive fyra partiledare).

Uppropet debatterades flitigt i media med ett 20-tal debattartiklar. Medierna gav uppropet och kommentarerna runt detta ett stort utrymme, däribland i SVT:s Gomorron Sverige, Agenda och SR:s Studio Ett.

Almedalen

Arrangemang under politikerveckan i Almedalen genomfördes tillsammans med bl a Diakonia och Bilda. 2017 var vårt fokus värderingar, klimat och det fria samtalet. Om flyktingar, mänskliga rättigheter, utsatta EU-medborgare och ledarskap, men också rätten att uttrycka sin tro. Under 2018 lyftes frågor om profetisk diakoni, ansvaret för varandra i en utsatt värld samt, tillsammans med Equmenia, barn och ungas frågor. Samtalen fördjupades kring religionens plats i samhället, rätten att uttrycka tro liksom religionsfrihet i praktiken. Almedalsveckan når varje år ca 40 000 besökare. Av dem kom ca 1 600 till Vårdklockans kyrka där de flesta av våra arrangemang genomfördes, i nära samverkan med församlingen.

Martin Luther King priset

2017 delades Martin Luther King priset ut till Martin Shibbye. Kampen för fred, rättvisa och demokrati är beroende av journalister som tar sig till platser dit få vågar åka. Trots lång och svår fängelsevistelse gav han inte upp utan startade medborgarfinansierade Blank Spot Project för att kunna ge röst åt de som sällan hörs i medierna.

2018 gick priset till Fatemeh Khavari. Som talesperson för Ung i Sverige har hon genomfört en ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek. Priset delas årligen ut på Martin Luther King dagen i januari. Bakom priset står Equmeniakyrkan tillsammans med Sveriges Kristna råd och Kristna Fredsrörelsen.

Reflektion och analys

Uppföljning av regionala förtroenderåd

I samtalen med regionala förtroenderåd ställdes frågan om hur församlingar varit aktiva i opinionsarbete i samhällsfrågor. Några församlingar menar att kyrkan inte ska blanda sig i samhällsfrågor, andra engagerar sig politiskt, skriver debattinlägg och insändare eller anordnar mötesplatser för samtal och finns regelbundet på torg eller ordnar politisk debatt. Många har i samverkan med Diakonia bjudit in politiker inför valet. Det samarbetet med Diakonia skulle kunna bli tydligare även mellan valen. Frågor om tiggeri, migration och klimat har varit mest engagerande under perioden. Flera nämner värdet av Vårgårda möte för att sätta Equmeniakyrkan på kartan. Insamlingskampanjen Världens Barn har varit ett annat tillfälle då flera församlingar lokalt samverkar med andra organisationer och anser att det är viktigt att de finns med där.

När det gäller stöd från Equmeniakyrkans personal anser man att det har varit tydligt i områden som integration, psykisk ohälsa och klimatfrågor. Mer konkret och handfast handledning hur man bedriver aktivt opinionsarbete i regionerna efterfrågas.

Equmeniakyrkans kommunikation

Kommunikationsenheten är hela kyrkans, inte enbart det nationella kansliets. Dess syfte är att bidra till att vår kyrkas vision och övergripande mål förverkligas. Kommunikationsutmaningarna är stora för vårt samfund. Det är mycket aktivitet på många plan och det är ibland svårt att nå ut med all information som önskas och att skapa engagemang för alla frågor. I det arbetet möts ledningen för kommunikation och det nationella och internationella arbetet regelbundet för att hjälpas åt att prioritera.

Vårgårda möte blev en stor framgång medialt och Equmeniakyrkans engagemang i samhället blev tydligt också utanför kyrkans väggar. Martin Luther King priset når vi inte ut med lika bra. Fatemeh Khavari var med i TV4s morgonsoffa, men utöver det har det inte varit något medialt intresse för priset utöver våra samfundstidningar.

Med flytten till Göteborg kommer kommunikationsenheten närmare församlingar vilket bidrar till att bättre förstå de lokala behoven av stöd i kommunikation. Under hösten 2018 har flera sådana aktiviteter startats. Ett bra exempel är underlag till artiklar som hjälp för lokala pastorer/församlingar i deras opinionsarbete. Kommunikationsenheten delar lokaler med Region Väst dit anställda från regionens församlingar ofta kommer vilket ger ytterligare möjligheter till dialog.

Migrationsfrågorna väcker mycket engagemang och inte sällan starka känslor. I dessa frågor samverkar vi gärna med övriga samfund då bedömningen varit att kommunikativt gör vi detta bättre tillsammans som en kristen röst.

I facebookgruppen Equmeniakyrkans kommunikatörer lever en aktiv dialog för att utveckla verktyg för webbpublicering. Förväntningar möts genom att stadigt lägga till ny funktionalitet. Arbetet är tidvis komplicerat eftersom vår webb blir mer och mer komplex och kräver ett fokuserat arbete.

Exempel på aktiviteter

Vårgårda möte
Bråda dagar för partiledarna med utfrågningar, debatter och intervjuer. Britta Hermansson leder intervjuerna som livesänds och släpps som podd. [Sändaren]

Tvingades redogöra för protestantismen
När konvertiten Hassan Rezaels ärende prövades i Migrationsdomstolen ställdes inte en enda fråga om hans kristna tro. [Sändaren]

Martin Luther King-priset
Fatemeh Khavari tilldelades Martin Luther King-priset för sin kamp för att stoppa utvisningarna av asylsökande till Afghanistan. [Sändaren]

25-årsfirande SKR gör nytt julupprop
Sveriges kristna råd gick ut med ett nytt upprop för att påminna om kraven för en human migrationspolitik. [Sändaren]