Mål 3

Internationella relationer

Mål 3

Internationella
relationer

Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar samverkan i global mission, där diakoni och vittnesbörd hålls samman

Equmeniakyrkan vill stärka missionsuppdraget genom att vi och samarbetskyrkor ömsesidigt hjälper varandra att vittna om Jesus Kristus i ord och handling. Equmeniakyrkans nationella organisation vill vara en kanal för församlingarna att engagera sig i internationella relationer.

En genomlysning av det internationella arbetet har påbörjats under året. Krisen i kyrkorna i Nicaragua, som började redan i januari och förvärrades efter sommaren, samt en uppseglande kris i CEBU i Kongo under hösten har bidragit till att flera planerade insatser för att nå mål 3 har fått skjutas något framåt i tid.

I samband med insamlingen till det gemensamma internationella arbetet besöktes många församlingar i landet av nationellt anställda handläggare. Det är glädjande att många församlingar har ökat sitt internationella engagemang på olika sätt samt att fler människor svarar på kallelsen att åka ut i missionens tjänst. Här beskrivs ett par exempel på detta.

Delmål 2019-20

3.1  Ytterligare 8 församlingar har engagerat sig för ett särskilt internationellt projekt eller temaområde.

Exempel från Ansgarskyrkan i Västerås:
Efter en tid av slumrande engagemang för internationell mission har församlingen under 2019 gjort en rejäl omstart. Syftet är att väcka och stärka församlingens arbete med internationell mission igen. Beslut har tagits om att särskilt lära känna och ge stöd till två av Equmeniakyrkans internationella missionsprojekt.

Det finns en särskild anslagstavla med information om projekten och om internationell mission. En gång per kvartal lyfts dessa upp på ett särskilt sätt i församlingen. Genom regelbundet offrande har insamlingsmålet för 2019 passerats med råge. Förutom detta har församlingen också tagit beslut om att årligen under fem år ge en mycket stor gåva till den gemensamma internationella missionen. Detta startade 2019 och är möjligt tack vare en fond som församlingen äger.

3.4  5 nya missionärer till respektive från Sverige har identifierats och möjligheter för volontärarbete har utvecklats.

Hälsning från Equmeniakyrkans missionär i Ecuador, Gunilla Eliasson:
I september var jag med på pastorsretreaten i Förbundskyrkan och höll föredrag om sexualiteten i äktenskapets olika perioder. Även om jag var nervös inför detta blev gensvaret positivt och jag fick förfrågan om att lyfta detta tabubelagda men viktiga ämne i församlingar. En nyhet är att projektet ”Alas de Libertad” – ”Vingar till frihet” startade i november. Projektet genomförs i norra kustdistriktet för församlingarna och det omgivande samhället som skolor, föreningar, kommuner och de som önskar utbildning i frågor som rör våld i nära relationer. Mord på kvinnor utförda av en närstående hörs ofta om på nyheterna numera, vilket gör att människor börjar få upp ögonen för att det är en problematik som det varit tyst om alldeles för länge.

Projektets första aktivitet var en workshop för kvinnor om olika former av våld och två workshops för sammanlagt 32 barn i olika åldrar om att förebygga sexuella övergrepp. Detta genomfördes i ett nytt område i staden Manta där en av lokalförsamlingarna arbetar, ett område som främst byggdes för de som drabbats av jordbävningen 2016. En vanlig måndagskväll riggades högtalare, mick, projektor m.m. på gatan och ca 35 vuxna kom och lyssnade. Detta är Ecuador och kusten, om man inte har något annat för sig dyker man upp och kollar läget när man hör musik på full volym. Folk hängde dessutom ut genom fönster så fler kanske tagit till sig budskapet om att våld i alla former inte är ok.