Avslutning

En verksamhetsberättelse kan bara beskriva en liten del av det arbete och det engagemang som bidrar till utveckling runt om i vår gemenskap och i samverkan med andra kyrkor och organisationer i Sverige och internationellt. Verksamhetsplanen följs dock regelbundet upp i medarbetargrupper och ledning. Samtal med medarbetare och vid besök i församlingar förmedlar en bild av vad som genomförts, vad som uppskattas och fungerar eller behöver omprövas – och om vi är på rätt väg för att nå riktningsmålen om 4 år. Verksamhetsberättelsen är ett försök att spegla denna bild.

Tillsammans bidrar vi alla till att mötet med Jesus Kristus om och om igen får bli verklighet och ge ny inspiration och nya möjligheter. Det mötet som förvandlar mig, dig och hela världen.