Avslutning

En verksamhetsberättelse kan bara beskriva en bråkdel av det arbete och det engagemang som bidrar till utveckling runt om i vår gemenskap och i samverkan med andra kyrkor, organisationer i Sverige och internationellt. Att i den här typen av verksamhet mäta resultat till en årsrapport är inte alltid möjligt. Verksamhetsplanen följs dock regelbundet upp i medarbetargrupper och ledning. Samtal med medarbetare, förtroenderåd och aktiva i församlingar förmedlar en bild av vad som genomförts, vad som uppskattas och fungerar eller behöver omprövas – och om vi är på rätt väg. Verksamhetsberättelsen är ett försök att spegla denna bild. Till den har också fogats berättelser från församlingar och medlemmar i vår kyrka i form av reportage från tidningar och filmer som fördjupar bilden av verksamhetsperioden.  De finns tillgängliga på webben för den som vill läsa mer.

Tillsammans bidrar vi till att mötet med Jesus Kristus om och om igen får bli verklighet och ge ny inspiration och nya möjligheter. Det mötet som förvandlar mig, dig och hela världen.