Verksamhetsberättelse

Verksamhets-
berättelse

Mål 1

Församlings-
utveckling
och stöd

… utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas.

Mål 2

Församlings-
grundande

… ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar kan inledas.

Mål 3

Sammanhållen
mission

… fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, diakoni och Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med samarbetskyrkor.

Mål 4

Utbildning

… utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det omgivande samhället genom strategisk utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Mål 5

Opinion

… är en profetisk röst i samhället.

Övrigt under
verksamhets-
perioden

Avslutning

En verksamhetsberättelse kan bara beskriva en bråkdel av det arbete och det engagemang som bidrar till utveckling runt om i vår…

Ladda ner som .pdf

Ladda ner Verksamhetsberättelsen och läs den digitalt eller skriv ut.