Revision

PDF

Revisorernas berättelse

Till kyrkokonferensen i Trossamfundet Equmeniakyrkan, org.nr 252004-7131.

PDF

Verksamhets-granskande utskottets rapport

”Vid vår granskning har vi läst Teologisk grund för Equmeniakyrkan, stadgarna, kyrkostyrelsens protokoll, kyrkokonferensens protokoll, 2018 års verksamhetsgranskning och kyrkostyrelsens kommentarer till densamma, verksamhetsplanen både den tidigare och den aktuella.”