Susanne Rodmar och Lasse Svensson

Året som gått

Lasse Svensson, kyrkoledare

Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande

Året 2019 var precis som vanligt ett mycket speciellt år! Vi genomförde många samlingar och verksamheter som vi provat på tidigare, såsom till exempel Vinterkonferens som hölls i Göteborg i januari för alla medarbetare – där vi igen slog rekord i antal deltagare med drygt 400 härliga medarbetare på plats. Men 2019 innebar också nya satsningar, såsom Musikkonferens som arrangerade för första gången och var förlagd till Linköping i mars. Ca 300 personer kom och sjöng, lyssnade och delade – allt kring sång och musik. Klimatfastan såg också dagens ljus under 2019, vilket du kan läsa mer om på annan plats i denna Verksamhetsberättelse.

Men skulle jag lyfta en sak som stack ut bland allt under 2019 skulle det nog vara att vi antog vår första Kyrkohandbok under Kyrkokonferensen i Jönköping. Det betyder mycket för oss i vårt formerande arbete och dessutom tycker jag den är väldigt bra och intressant, något att använda och spänna sig emot och inspireras av.

Lyfter vi blicken ut över världen fick vi glädjas med det förenade baptistsamfundet (CEBU) i Kongo som firade 100 år, men även sörja med Moravakyrkan i Nicaragua som lider av interna konflikter som också tagit sig våldsamma uttryck – vi ber att fred och försoning skall komma.

När vi summerar året 2019 finns det oändligt mycket att vara tacksam till Gud över. Så mycket gott som sker – både i det vi gör gemensamt och i det vi gör i varje församling. Scoutsamlingar, kyrkbyggen och församlingsgrundande arbete. Hemavan Möte, närvaro i vår husvagn under Dansbandveckan och Classic Car Week samt i Almedalen.

Ur Guds hand får vi i tacksamhet ta emot och lägga till handlingarna ytterligare ett nådens år, 2019.

Lasse Svensson, kyrkoledare

Kyrkoledarvalet är en fråga som dominerat kyrkostyrelsens arbete och engagemang under 2019. Equmeniakyrkan har både arv och en nutid präglad av folkrörelse och ett stort lekmannaansvar och så många människor finns i ledaruppdrag och funktioner i våra församlingar. Jag tror att det är viktigt med perspektivet att kyrkan byggs underifrån, det är i våra små och stora församlingar som människor får möta Gud, en gud som får kropp i entusiastiska ledare i Equmenia, omsorgsfulla församlingsmedlemmar och hängivna medarbetare. I alla dessa möten får vår kyrkas vision liv och färg.

Kyrkoledarnas uppdrag är att tillsammans tjäna denna kyrka och det gemensamma ledarskapet vill kyrkostyrelsen ska fortsätta prägla vår kyrka – gemensamt mellan en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare och mellan dessa tre och kyrkostyrelsen. Kyrkoledarvalet har engagerat församlingar och medlemmar och många nomineringar, förslag och synpunkter har kommit till kyrkostyrelsen, vilket har varit mycket viktigt i processen och värdefullt för oss.

En annan sak som kyrkostyrelsen fokuserat på det här året är hur vi bäst får en budget i balans, nu och åren framöver. Det arbetet handlar om ekonomi men blir också ett viktigt arbete med prioriteringar och strategiska överväganden för verksamheten, ett långsiktigt arbete som fortsätter under 2020.

Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande