Vaccination flygplan

Vaccinationsprojektet i Kongo Kinshasa räddar tusentals liv!

I början av 2000-talet kom larmrapporter från Kongo Kinshasa om allvarliga epidemier bland barn där flera hundra varje år dog av barnsjukdomar och andra sjukdomar som det går att vaccinera mot.

Flera läkare som hade kontakt med vår samarbetskyrka och Baptistsamfundet i Sverige föreslog då att man skulle satsa på regelbundna vaccinationer och vaccinationsprojektet startades i samverkan med oss i Sverige och med medel från Radiohjälpen.

Genom internationella organisationer ställs vaccinerna gratis till förfogande i huvudstaden men transporten av dessa måste kunna ske köldsäkert till provinsen Mai Ndombe med flyg och sedan vidare med mindre flyg, bil, båt, motorcykel och cykel till de enskilda vårdcentralerna på landsbygden där sedan barnen vaccineras.

I Mai Ndombe-provinsen föds årligen mellan 60 000 och 75 000 barn som behöver vaccineras. Radiohjälpen har bistått med största delen av kostnaderna och Equmeniakyrkan för en egeninsats.

Under första halvan av 2018 användes drygt 300 000 kronor för dessa vaccinationer. Efter det har vi använt våra egna insamlade medel. Som det ser ut nu kommer Radiohjälpen inte fortsätta med sitt stöd och Equmeniakyrkan söker nu andra finansiärer för att kunna tillförsäkra att dessa spädbarn blir vaccinerade och inte behöver bli sjuka och eventuellt dö.

/Christer Daelander, Samordnare Afrika och mänskliga rättigheter