Förändring eget kapital

Equmeniakyrkan – Förändring av eget kapital 2018

Tabell - Förändring eget kapital 2018