Årsredovisning och
koncernredovisning

Årsredovisning
och koncern-
redovisning

Förvaltnings-
berättelse

Resultat-
räkningar

Balans-
räkningar

Förändring
Eget kapital

Kassaflödes-
analyser

Not-
upplysningar

Video om
resultat-
räkning

Ekonomichef Sara Lindblad ger en beskrivning och bakgrund till resultaträkning för 2019.

Ladda ner
som .pdf

Ladda ner Årsredovisningen och läs den digitalt eller skriv ut.